​Exhibitions

過去の展示会

​2018

​二人展

4月 山口県

1/3

​個展

3月 広島県

1/5

​個展

2月 東京都

1/6

​2017

​二人展

10月 鳥取県

1/5

10月 大阪府

​二人展

1/1

​個展

6月 岡山県

1/3

​個展

5月 愛媛県

1/3

​個展

2月 大阪府

1/5

​2016

​ギャラリーOhana (ハギレバックオーダー会)

12月 大阪府

hagirebagimage_11
hagirebagimage_11

foc1
foc1

foc9_14
foc9_14

hagirebagimage_11
hagirebagimage_11

1/3

11月 滋賀県

​個展

201609hagiremaekake_119_2
201609hagiremaekake_119_2

201609hagiremaekake_119_2
201609hagiremaekake_119_2

1/1

​個展

6月 岡山県

​個展

1/4

​2015

​個展

12月 愛媛県

1/3

10月 茨城県

​個展

1/1

6月 滋賀県

​個展

1/2

企画展

11月 大阪府

1/1

11月 鳥取県

​個展

1/3

​個展

9月 大阪府

1/1

​個展

​2014

11月 岡山県

​個展

toga2014_1
toga2014_1

toga20142
toga20142

1/3

​個展

10月 大阪府

1/2

​ギャラリーゆうゆう

二人展

10月 青森県

1/1

6月 茨城県

企画展

1/2

企画展

4月 岡山県

1/3

4月 福岡県

企画展

20140403_1269960_3
20140403_1269960_3

20140418_165433
20140418_165433

20140418_165434
20140418_165434

20140403_1269960_3
20140403_1269960_3

1/3

4月 鳥取県

​個展

1/1

​個展

2月 愛媛県

1/3

1月 広島県

​個展

1/3